فرتنديغن كماهيرن عمل اسلامي 2009

6 05 2009

سكوله أكام منغه زون 1

(KAMIL) 2009

فرسميان اوليه :

توان حاج علي بن محمد

( تيمبالن فغاره فغوروسن 1 جباتن أكام اسلام سلاغور JAIS )

تمفت : ديوان فاريت بارو سكوله أكام منغه فاريت بارو

تاريخ : 23 افريل 2009

Keputusan Rasmi:

Tafsir ( Lelaki~Men Ren )

Tempat 1 : SAMMPS

Tempat 2 : SAMT Bt.38

Tempat 3 : SAMTAJ

Tafsir ( Perempuan~Men Atas )

Tempat 1 : SAMT Bt.38

Tempat 2 : SAM PB

Tempat 3 : SAMTAJ

Tafsir ( Lelaki~Men Atas )

Tempat 1 : SAM PB

Tempat 2 : SAMMPS

Tempat 3 : SAMT Bt.38

Tafsir ( Perempuan~Men Atas )

Tempat 1 : SAMMPS

Tempat 2 : SAMTAJ

Tempat 3 : SAM PB

Syarahan Bahasa Inggeris ( Lelaki~Men Ren )

Tempat 1 : SAMT Bt.38

Tempat 2 : SAM BT

Tempat 3 : SAMSHD

Syarahan B. Inggeris ( Perempuan~Men Ren )

Tempat 1 : SAMT Bt.38

Tempat 2 : SAMTAJ

Tempat 3 : SAMPP

Syarahan B.Inggeris ( Lelaki~Men Atas )

Tempat 1 : SAM Bt.38

Tempat 2 : SAMTAJ

Tempat 3 : SAMMPS

Syarahan B.Inggeris ( Perempuan~Men Atas )

Tempat 1 : SAMTAJ

Tempat 2 : SAMT Bt.38

Tempat 3 : SAM BT

Syarahan Bahasa Arab ( Lelaki~Men Atas )

Tempat 1 : SAMT Bt.38

Tempat 2 : SAM BT

Tempat 3 : SAMPP

Syarahan Bahasa Arab ( Perempuan~Men Ren )

Tempat 1 : SAMTAJ

Tempat 2 : SAMPP

Tempat 3 : SAM BT

Syarahan Bahasa Arab ( Lelaki~Men Atas )

Tempat 1 : SAMT Bt.38

Tempat 2 : SAMMPS

Tempat 3 : SAMPP

Syarahan Bahasa Arab ( Perempuan~Men Atas )

Tempat 1 : SAMMPS

Tempat 2 : SAM BT

Tempat 3 : SAMMPP

Khat ( Lelaki~Men Ren )

Tempat 1 : SAM BT

Tempat 2 : SAMSHD

Tempat 3 : SAMMPS

Khat ( Perempuan~Men Ren )

Tempat 1 : SAMTAJ

Tempat 2 : SAMSHD

Tempat 3 : SAMT Bt.38

Khat ( Lelaki~Men Atas )

Tempat 1 : SAMPP

Tempat 2 : SAMT Bt.38

Tempat 3 : SAMTAJ

Khat ( Perempuan~Men Atas )

Tempat 1 : SAMT Bt.38

Tempat 2 : SAMSHD

Tempat 3 : SAM PB

Khutbah ( Lelaki~Men Ren )

Tempat 1 : SAM BT

Tempat 2 : SAMPP

Tempat 3 : SAMT Bt.38

Khutbah ( Lelaki~Men Atas )

Tempat 1 : SAMMPS

Tempat 2 : SAMPP

Tempat 3 : SAM BT

Nasyid ( P-Terbuka )

Tempat 1 : SAMT Bt.38

Tempat 2 : SAM BT

Tempat 3 : SAM PB

Rawi & Marhaban ( P-Terbuka )

Tempat 1 : SAMMPS

Tempat 2 : SAMTAJ

Tempat 3 : SAM BT

Tajhiz Jenazah ( L-Terbuka )

Tempat 1 : SAMMPS

Tempat 2 : SAM BT

Tempat 3 : SAMT Bt.38

Tajhiz Jenazah ( P-Terbuka )

Tempat 1 : SAMT Bt.38

Tempat 2 : SAMPP

Tempat 3 : SAMMPS

Musamarah ( L-Terbuka )

Tempat 1 : SAM Bt.38

Tempat 2 : SAMPP

Tempat 3 : SAMMPS  

Musamarah ( P-Terbuka )

Tempat 1 : SAMT Bt.38

Tempat 2 : SAMMPS

Tempat 3 : SAM BT

KEPUTUSAN RASMI KESELURUHAN :
1. Nasyid                             : SAMT Bt.38

2. Rawi & Marhaban  : SAM PB

3. TAJHIZ Jenazah   : SAMMPS

4. Khutbah                     : SAM BT

5. Tafsir                            : SAMMPS 

JOHAN KESELURUHAN :
 SAMT Bt.38

 

Advertisements